Vår Politik

”Vi vill införa ekonomisk demokrati och verka för en upplyst och medveten befolkning.” / Carl Norberg, huvudupplysare.

”Om du som läser detta manifest inte vid slutet av texten insett att det vi står för kommer innebära en bättre framtid för dig, din familj och hemlandet Sverige så ber vi dig läsa allt en gång till...” / Bo Jonsson, medgrundare.

"Det rullar dit som det lutar så det är dags för individen att vakna." /Conny GreweFolkresningen De Fria(Tidigare Partiet De Fria) är en folkrörelse som bygger på individens förståelse och engagemang. Vi vill skapa ett samhälle där alla människor betraktas och behandlas, som lika värda och som individer. För att en människa skall kunna förstå hur samhället fungerar är informationstillgängligheten avgörande. Det goda samhället är en upplyst och medveten befolkning med sin grund i ett öppet och transparent demokratiskt betingat informationsklimat.

Samhällets mest akuta problem är de destruktiva konsekvenser som det nuvarande banksystemet för med sig, i och med det sätt som pengar skapas och sedan distribueras genom SWIFT/IBAN.

Den som kontrollerar penningmängden styr den ekonomi som kontrollerar politiken, varför ekonomisk demokrati utgör förutsättningen för all demokrati.

Samhället bygger på människan som individ, och individens förståelse för sig själv är vad som medger förståelsen för dennes omgivning.

Ett självständigt och öppet samhälle skapar sin framtid, byggd på den kreativitet som finns etablerad i dess befolkning. Människors kreativitet bygger på individens emotionella självförståelse.

DE FRIA grundades 2013 som Partiet De Fria men vi frångick att vara ett politiskt parti . Vi är nu FOLKRESNINGEN DE FRIA som är en nytänkande folkrörelse som kan ändra Sverige i grundvalarna. Vi vill snarast genomföra en bankreform. Vi vill stärka den enskilde individens rättigheter och se till att beslutsfattandet decentraliseras så folket lättare kan påverka Sveriges framtid. Vi vill ta Sverige ut ur EU så snart det går. Vi vill göra oss av med storbankernas ränteok och inflytande över politiken. Din närvaro här visar att du är genuint politiskt intresserad och trött på höger-vänster tjafset. Du har insett att det är inte mer än nyansskillnader hos de etablerade partierna. De vill alla ha en stark stat som övervakar medborgarna dygnet runt. De avskyr frihet och fria människor. De vill bestämma och kontrollera våra liv i detalj. Staten ska tjäna medborgarna – Inte tvärt om! Detta verkar alla partierna ha glömt eller förträngt...

 • Vill De Fria att Sverige går ur EU?
  JA
 • Vill De Fria att Sverige är helt fritt från militära allianser?
  JA
 • Vill De Fria att Sverige går med i NATO?
  NEJ
 • Vill De Fria reformera banksystemet?
  JA
 • Vill De Fria rusta upp försvaret?
  JA
 • Vill De Fria ha en upplyst och medveten befolkning?
  JA
 • Vill De Fria förbjuda GMO?
  JA
 • Vill De Fria tillåta hemskolning?
  JA
 • Vill De Fria decentralisera makten så den hamnar närmare folket?
  JA
 • Kommer De Fria någonsin införa tvångsvaccinationer?
  NEJ
 • Vill De Fria tillåta fler folkomröstningar?
  JA
 • Vill De Fria militärisera Polisen?
  NEJ
 • Vill De Fria legalisera cannabis?
  JA
 • Är De Fria vänster eller höger?
  NEJ varken eller...