2014

March Against Geoengineering 2013

Partiet De Fria vill totalförbjuda spridningen av giftiga  aerosoler(kemikalier dumpade från flygplan) över Sverige. Bl.a Aluminium, Barium och Strontium. Därför arrangerade vi en demonstration i Göteborg den 25 Augusti. En del pdf-medlemmar deltog även i demonstrationen i Stockholm.