2014

Intervju med Mona Sahlin om Bilderbergmötet

Mona Sahlin, Expo och fd Partiordförande för Socialdemokraterna Mona Sahlin, Expo och fd Partiordförande för Socialdemokraterna

Ladda ner som PDF-fil. Missa inte filmklippen i slutet av artikeln.

Text från 2007-01-30
Mona Sahlin på hemligt möte med manschett-terroristklubben. Intervju med blivande statsminister (?) gjord för nästan 10 år sedan men rykande högaktuell idag. När idag våra stora massmedia lite insinuant frågar Mona Sahlin om hennes Kubabesök och Carl Bildt om hans ryska aktieinnehav så är de däremot knäpp tysta om deras medverkan i de verkligt stora maktklubbarna. Den är också högintressant ur den synvinkeln att flera tunga namn idag visar på att
antraxattackerna i USA utfördes av CIA själva och att när FBI börjar komma dem på spåren, så tvärvänder de i sina undersökningar och ändrar sig.
Kom ihåg att massmedia sköt Mona Sahlin i sank med hjälp av Toblerone – men det skarpare krutet det ville man inte använda sig av.

Intervju med Mona Sahlin den 20/2 1998 i Mora vid Tjejvasans tjejkonferens

Intervjuare Ingemar Ljungqvist


När Kjell-Olof Feldt var I Mora för ett antal år sedan avslöjade han hur man skulle sanera de svenska statsfinanserna - en vecka innan nyheten bröt ut i media.
Jag hoppas att du också kan komma med avslöjanden. Du fanns med på en deltagarlista från ett möte i Toronto 1996

-Bilderberggruppen.

Och du var där?

-Ja

Har du gjort någon officiell rapport från det mötet, exempelvis till Socialdemokraterna?

- Nej, ingen skriftlig rapport har jag gjort

I vilken egenskap var du på mötet i Toronto?

-Bilderberggruppen bildades efter kriget.

Ja jag vet men,

-och då finns det ett antal fasta medlemmar, och varje fast medlem får bjuda med sig nån till ett möte då. Så det var Percy som frågade om jag ville följa med över

Tillsammans med Percy Barnevik?

-Han har ju rätt att bjuda, så då var jag där

Vem betalade resan, gjorde Percy det?

-Nej det gjorde partiet.

Partiet ställde alltså upp och betalade resan, var får man då fatt i kvittot, finns det på partidistriktet i Stockholm?

-Nej det finns hos partistyrelsen, Jag antar att de har kvittona.

Vem representerade du på mötet anser du själv?

-Mig själv.

Inte ditt parti då, Bara dig själv, inte partiet som betalade?

-Jag är ju socialdemokrat, så det är i den egenskapen jag var där. Vi var några få (Socialdemokrater) . Det var en man från ANC och några från Labour, men annars är det en väldigt högerdominerad grupp det, där. Det var med stora ögon och med stor nyfikenhet jag var där och tittade och lyssnade. Det var inget möte jag skulle vilja åka tillbaka till. Det räckte med ett studiebesök så att säga.

Då var det som du sa i talet - lite av en mansdominerad grupp

-Oh jaa. Det var så sjukt. vi var fyra kvinnor där, varav tre var drottningar och så jag. Jag var den enda kvinna som var nån form av politiker. Annars var det vara män.

Då får du räkna upp drottningarna!

-Det var den holländska. den belgiska och den spanska.

Och bland männen då. Kan du dra några kända namn?

-Ja gamle Rockefeller var där, Henry Kissinger var där, Carl Bildt var där.

Övriga svenskar, Anders Åslund?

-Anders Åslund ja,Calle Bildt, Percy Barnevik och någon av Wallenbergarna, vilken av bröderna har jag glömt. Det var väl de enda svenskarna som var där
Du gillar tydligen inte att vara med i sådana sammanhang i fortsättningen?

-Nej, det var som ett studiebesök.

Vad avhandlades då på mötet, det går väl inte att få fatt på något skriftligt?

- Det är ju en väldigt liten grupp (Bilderberggruppen). Det är sammanlagt hundra personer tror jag och meningen är att kunna sitta öppet och prata människor emellan som annars aldrig skulle träffas, så det förs ju aldrig något protokoll eller…

Du talade innan om demokrati, vi som är vanliga svenskar vill ju veta när våra representanter är ute vad som händer, för det var väl iallafall en mäktig grupp?

-Javisst

Vilken var den demokratiska kontrollen över mötet?

-Detta är ju ingen vald församling, så det finns ingen vanlig demokratisk insyn. Det fanns inga hemligheter. Det fanns en jättespännande diskussion om Asien framförallt, där Percy Barnevik talade mycket och där Henry Kissinger talade om Kina. Nästan hela diskussionen handlade om vad kan man nu tro om utvecklingen i Asien.; går man mot demokrati, hur går det med handeln och handelshinder.

Men det är ju så att den gruppen har så stor makt att de direkt kan verkställa när de kommit hem vad de kommit till consensus om på ett sådant toppmöte. Percy Barnevik kan ju exempelvis direkt sätta fart på sina miljarder och spekulera mot exempelvis den indonesiska rupien

-Javisst, kan han det. Dessa herrarna träffas ju ofta, när det inte är Bilderbergmöten, så den möjligheten har de ju alltid. Därför är tanken med den här gruppen, att både politiker… I början var det ju så I Davos, som är ett forum som hålls varje år i Europa, där precis samma tanke ligger bakom.

Vad sa du sedan till Inez Uusman, hon var väl iväg på samma möte året efter i Atlanta. Du varnade inte henne någonting?

-Nää

Man kan ju bli tagen lite som gisslan i ett sådant sammanhang?

-Nej, så medvetna tror jag att de svenska politikerna är.

Vill de ge något allmänt råd till andra presumtiva Bilderbergsbesökare - du själv ansåg att det var ett otrevligt möte och ställer inte upp på det mer - till exempel till dina egen partikamrater i fortsättningen?

-Det var en väldigt nyttig erfarenhet att göra det en gång, men det skulle vara farligt om man blev en del i ett sådant brödraskap. Men det var nyttigt för mig att se och lyssna.

Min undran är, för de dagsaktuella händelserna: Vilka initiativ har du eller ditt parti tagit för att parallellt med hos Saddam Hussein undersöka vilka biologiska och kemiska vapen som Clinton har lagrade på Fort Detrick, för det är ju ändå så att det är amerikanarna som sålt Anthraxbakterier till Irak. Hussein har ju fått tekniken och bakterierna från USA?

-Hade jag suttit i regeringen hade jag kanske gjort det. Det känns lite som fel person att fråga. Det Sverige gör nu är ju att försöka undvika….

Men du sitter ju i partistyrelsen?

-Men vi sitter ju inte och diskuterar vad utrikesministern gör.

Men du är ju opinionsbildare. Lena Hjelm-Walléns agerande att stötta Clinton att lägga ut bombmattor?

- Det är ju precis tvärtom. Lena H-W har ju försökt på alla vis att diplomatin ska få en chans till och inte bara passivt stödja Clinton. Nu får vi se vad Kofi Annan lyckas med i Irak, om han kan få diplomatin att vinna. och det hoppas jag.

För framtiden, vore det inte intressant att undersöka vilka biologiska stridsmedel som finns i USA?

-Javisst det är intressant. Några terrorister hade ju tänkt släppa ut i New Yorks tunnelbana.

Men den egna verksamheten, då?

- Jo men det jag försöker säga är att om en regim har så är också risken att terrorister får tillgång till dem. Så är det i Irak och så är det också i USA.

Det finns ett flertal forskare som hävdar att AIDS och HIV är en produkt från USAs egna laboratorier

- Jag kanske ska lära mig mer, men just nu är mitt huvud fullt av vad som sker här på Tjejkonferensen

Tack !

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter