2014

Invandringsfrågan

 

  • Vad har partiet för inställning i invandringsfrågan?

- Att marknadsefterfrågad migration ( dvs in och utvandring) skulle kunna vara fri eftersom man borde få röra sig fritt och verka var man vill så länge man försörjer sig själv. Den bidragsmigration vi har idag är ett sätt att kapitalisera bankerna i det nuvarande "pyramidspelsvalutasystemet", den sk tillväxten. Bidragsmigrationen tjänstgör som penningsmängdsbärare.

 

Dagens system som vi vill ändra fungerar så här: för att motverka hyperinflation i valutan måste den ekonomiska lagen om tillgång och efterfrågan uppfyllas och därför krävs hela tiden nya bärare d.v.s nya människor. Problemet med bidragsmigrationen är att samhällsstrukturerna lastas ner samt att man får ghetton med utanförskap.

 

Istället används partier som SD för att få in polisstat och kontrollsamhället. Dessa partier tar ju aldrig i "valutasystemspyramidspelet" utan skyller allt på invandringen istället för bidragen. Det anser vi att folket ska få avgöra i folkomröstningar och det gäller alla frågor som folket anser vara angelägna. Det är det enda raka tycker vi eftersom frågan blivit så infekterad.

 

Först måste dock ALLA kostnader öppet redovisas för folket. Det har massmedia och de nuvarande beslutsfattarna gjort allt för att dölja.

 

Etiketter: invandring

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter