2014

Försvaret

Om folket ger oss mandat kommer vi verka för detta:

 

Vi vill ha ett utökat och folkligt förankrat försvar. Vi vill ta hem våra trupper från utlandstjänst. Vi vill ha ett modernt och starkt försvar av Sveriges gränser som garanterar att vårt utträde ur EU (Nato) blir fredligt.

 

Sveriges försvar skall aldrig kunna användas mot befolkningen, som det är idag får den det(!) man har t.o.m haft övningar mot fingerade svenska milisgrupper. Detta är nåt vi kommer ändra direkt vi får tillräcklig mandat. Ett folkligt förankrat försvar garanterar att ett nytt Ådalen -31 aldrig kommer inträffa.

 

Hemvärnssoldaten är frivillig och lokalt rekryterad. Soldaten känner starkt för sitt närområde och är därför mycket motiverad för sin uppgift. Inom hemvärnsplutonen är de flesta väl bekanta med varandra sedan tidigare. De kan vara grannar eller arbetskamrater och de träffas ofta på föräldramöten i skolan, vid idrottsplatsen och i många andra sammanhang.

 

Hemvärnet utvecklar ett mycket gott kamratskap eftersom man svetsas samman genom förbandsövningar, utbildningar och olika gemensamma aktiviteter. Inom hemvärnet är sociala relationer och starka vänskapsband ett bra komplement till militära förordningar och reglementen.

 

De yngsta kan vara 18 år och de äldsta upp till pensionsåldern. Några kan springa 100 meter under 18 sekunder med full utrustning. Andra är goda skyttar. Alla springer inte lika snabbt eller skjuter lika bra. Men alla känner sin hemort och människorna som lever och bor där.

 

Alla har civila utbildningar och erfarenheter - en kompetens som de också har nytta av i sin hemvärnsverksamhet!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter