2014

Introduktion

Pengar skapas sedan kreditavregleringarna 1985 ur tomma luften som räntebelastade krediter när stat kommun eller privatpersoner tar ett lån av privatägda banker - alltså när en skuldehandling skrivs på. Det som ej skapas vid lånetillfället är räntekostnaden, den ackumuleras - växer - läggs på hög över tid. Detta medför att nya krediter hela tiden måste skapas för att täcka kostnaderna för gamla krediter - alltså evig kreditexpansion på en ändlig planet - vilket således är omöjligt. Till sist når man skuldmättnadspunkten och när så sker - alltså det som pågår just nu - sugs alla pengar ur realekonomin - alltså den organiska ekonomin där vi byter varor och tjänster med varandra - och återvänder tillbaka dit de skapades - läs: bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer.
Plundringsmekanismen i räntekostnaden innebär att allt färre blir allt rikare på bekostnad av allt fler människor - och idag äger 5 personer mer än den fattigaste halvan av Jordens befolkning - denna siffra var drygt 300 innan krisen 2008. Enda sättet att bromsa sönderfallet nu är att sänka räntorna - vi har minusränta - skicka kredittiderna på evigheten - vi har amorteringsfria lån - alltså skuld för alltid - och skicka kreditvärdigheten söderut - göra det allt enklare att låna - har ni noterat hur många reklamer som just nu går på tv om hur man vill låna ut krediter och brev där man t.om. ger löfte om lån trots betalningsanmärkningar?

Bankernas räntebelastade krediter styr alltså den ekonomi som kontrollerar politiken, och det är detta ekonomiska - privatkontrollerade - ramverk samtliga av våra partier jobbar inom, som De Fria vill byta ut!


Pass på ideologi man måste tänka fritt för att bli fri!